Kiwitrees: Web based Family History software

Copyright (©) 2016 kiwitrees.net

Afgeleid van webtrees – Copyright (©) 2012 webtrees development team

Afgeleid van PhpGedView – Copyright (©) 2002 to 2010 PGV Development Team

Alle rechten voorbehouden.

Dit programma is vrije software; U kunt het verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van de Licentie, of (naar keuze) een latere versie.
Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

U moet een kopie van de GNU General Public License hebben ontvangen samen met dit programma; zo niet, schrijf dan naar:

The Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor,
Boston,
MA 02110-1301
USA