Importeren of uploaden van een GEDCOM

Wanneer u een stamboom (GEDCOM) bestand IMPORTEERT of UPLOAD  in kiwitrees zijn de gegevens uit het bestand al overgebracht naar database tabellen. Het bestand zelf wordt niet meer gebruikt en is niet meer nodig voor kiwitrees.

 • Als u IMPORT gebruikt, blijft het bestand in de kiwitrees/data map en zal niet gewijzigd worden door eventuele latere bewerking van de gegevens in kiwitrees..
 • Als u UPLOAD gebruikt, blijft het bestand nog op de oorspronkelijke locatie (meestal uw desktop computer), en hier dus ook niet worden gewijzigd..

Wanneer u uw genealogische gegevens buiten kiwitrees veranderd, is het niet nodig om uw GEDCOM- bestand of database te verwijderen uit kiwitrees en opnieuw te beginnen. Volg deze stappen om een ​​GEDCOM die al is ingevoerd bij te werken:

 1. Bepaal of u uw nieuwe GEDCOM-bestand wilt IMPORTEREN of UPLOADEN.
  • Gebruik UPLOADEN als uw stamboom bestand kleiner is dan de PHP-bestand uploadlimiet van uw server (vaak 2MB). Het nieuwe bestand kan elke naam hebben die u zelf kiest.
  • Gebruik IMPORTEREN voor de invoer van grotere bestanden. In dit geval moet je FTP gebruiken om eerst uw bestand te kopiëren naar de map kiwitrees/data. Ofwel kopiëren over het bestaande bestand heen, of gebruik een andere naam.
 2. Ga op de Beheerpagina naar de Stambomen-Beheer stambomen pagina. Op de regel met betrekking tot dit stamboombestand (of maak een nieuwe stamboom aan) klikt u op IMPORTEREN of UPLOADEN.
 3. Wees voorzichtig met de media-items optie (“Als je media-objecten hebt gemaakt in kiwitrees en uw gedcom off-line hebt bewerkt met behulp van een programma dat de media-objecten verwijdert, vink dan dit vakje aan om de huidige media-objecten samen te voegen met de nieuwe stamboom.“) In de meeste gevallen moet u deze optie NIET INSCHAKELEN.
 4. Klik “OPSLAAN”. Kiwitrees zal de GEDCOM weer valideren voordat u importeert. Tijdens dit proces, kiwitrees kopieert je hele stamboom (GEDCOM-bestand) naar een ‘chunk’ tabel in uw database. Afhankelijk van de codering van het bestand, de bestandsgrootte en de mogelijkheden van uw server en de ondersteunende software, kan dit enige tijd in beslag nemen. Er verschijnt geen voortgangsbalk en navigeert u van deze pagina dan wordt het proces gestopt. Het zal opnieuw beginnen wanneer je terugkeert naar de Stamboom-Beheer stambomen pagina.

Formaat

Elk Familiegeschiedenis programma heeft zijn eigen methode om GEDCOM-bestanden en verschillende output-formaat opties om uit te kiezen. Kiwitrees import routine kan veel verschillende formaten lezen, maar niet alle. Als uw software een UTF8-optie heeft moet u die altijd gebruiken. Echter kiwitrees is ook getest met deze andere indelingen:

 • ANSI – invoer OK, maar is traag als gevolg van de vertaling naar UTF8 als onderdeel van het importeren.
 • MAC – invoer OK, maar is traag als gevolg van de vertaling naar UTF8 als onderdeel van het importeren.
 • DOS – invoer OK, maar is traag als gevolg van de vertaling naar UTF8 als onderdeel van het importeren.
 • ANSEL – momenteel niet importeren. Geeft Foutmelding: kan GEDCOM bestand niet converteren van ANSEL-codering naar UTF-8-codering. Latere versies van kiwitrees kunnen de vertaling van ANSEL naar UTF8 hebben, maar dit is niet eenvoudig om te realiseren.